Arbetsmiljö

Må bättre på jobbet

Det är viktigt att trivas på jobbet och speciellt om du har ett jobb där du arbetar i ett kontorslandskap. För att du och dina medarbetare ska trivas på jobbet kan ni ta hjälp av Workfulness och Feng Shui. Du lägger mycket tid på ditt arbete. Därför är det viktigt […]

Ökad hotbild på flera arbetsplatser

Det finns många i Sverige som tyvärr känner sig hotade på sina arbetsplatser. Det kan vara allt från parkarbetare till sjuksköterskor, väktare och skolpersonal. Det har gjort att säkerhetsmarknaden fått sig ett uppsving. Personal inom till exempel socialtjänst möter ofta människor med psykiska och drogrelaterade problem, liksom socialt utsatta grupper. […]

Arbetsmiljön på agendan

  Det finns mycket som inkluderas inom ämnet arbetsliv och arbetsmiljö med tillhörande trivsel eller vantrivsel. Inte bara är det viktigt med det fysiskt praktiska som höj och sänkbart skrivbord dessutom krävs en hel del annat. Om detta skriver vi om idag.   I en nyligen utkommen artikel i Svenska […]

Ergonomiskt fokus är viktigt

Att ergonomi och välmående får allt större utrymme i vardagen och på jobbet står klart och allt större fokus läggs på att produkterna vi använder ska vara bra för oss just rent ergonomiskt – men när man tittar närmare kan man också se att i takt med att den ökade […]

Stress och dålig ergonomi dödar

En yrkesgrupp som är extra utsatt för dålig ergonomi på arbetsplatsen är personer som arbetar inom it, och ny forskning visar att stress på jobbet skördar allt fler liv – men det finns sätt att förebygga detta på. I en artikel i tekniktidningen IDG skriver man att fackföreningar tillsammans med […]