Något som är viktigt för de flesta företag i dag är att arbeta aktivt med hållbarhet. Detta är inte bara viktigt för att stå sig i konkurrensen, utan kommer snart bli ett krav för framförallt större företag.

 

Nu släpps en helt ny bok som handlar om att försöka få beslutsfattare att komma igång med ett hållbarhetsarbete, skriver Dagens Industri. Författarna bakom boken är två personer som haft höga positioner inom industri- och finanssektorn. I boken vill dessa författare steg för steg visa hur företag går tillväga praktiskt för ett mer hållbar företagande. Boken innehåller både konkreta tillvägagångssätt och goda exempel från ledande personer inom stora företag. Hållbarheten tas upp både ur ett socialt, ett ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv.

Regeringen kräver redovisning

Att jobba med hållbarhet och vara medveten om hållbara tillvägagångssätt som företagare blir allt viktigare. För många branscher är det till och med ett måste att man ser till att tänka både på klimatet och de sociala bitarna om man vill kunna stå sig i konkurrensen. Och ett hållbarhetstänk börjar krävas även från högre nivåer. I Svenska Dagbladet kan man läsa att regeringen har fattat ett beslut om att stora företag måste rapportera om hur de arbetar med sina hållbarhetsfrågor. Många svenska företag ligger redan i framkant när det gäller hållbarhetsarbete men regeringen vill ytterligare stärka utvecklingen för att få fler företag att börja tänka mer kring hållbarhetsfrågorna och även redovisa dem.

Få en certifiering


För att få konkreta tips om hur man går tillväga för att starta upp ett hållbarhetsarbete kan en bra idé vara att köpa den boken som nämnts. Det kan även vara bra att se till att man får någon typ av certifiering inom hållbarhet. Detta är något som de på Intertek Semko AB kan hjälpa till med. De är nämligen en global partner inom just hållbarhet.