Vid en delägartvist är det viktigt att ta hjälp av en kunnig advokat, som kan se till att sakfrågorna behandlas objektivt. Tvister mellan affärspartners är viktigt att klara upp så smärtfritt som möjligt, för att undvika konkurs. Läs mer om det nedan!

Att driva ett eget företag är ofta en mycket uppfriskande känsla, där du får sköta allt precis som du själv vill. Ibland har du dock en eller flera delägare att ta hänsyn till, beroende på upplägg. Flera starka viljor kan lätt leda till konflikter och tvister inom bolaget, något som kan vara svårt att lösa på egen hand. I en sådan situation är det därför bra att ta hjälp av en advokatfirma som Advokat Novum, som enkelt kan lösa tvisten. En delägartvist är en form av konflikt mellan två delägare i ett företag, där det uppstått oenigheter om något som har med verksamheten att göra.

Enligt sajten Företagande.se ska ”båda parter gå som vinnare ur situationen”.

Ovärderlig hjälp i rättsliga ärenden

Det är inte lätt att på egen hand lösa en tvist med någon som står så nära som en affärspartner; någon som du kanske dagligen arbetar tillsammans med om övergripande frågor. Här är det smart att ta utomstående hjälp av en advokat som ser till dina intressen och kan agera objektivt i sakfrågorna. Samtidigt kan du förhandla med din affärspartners advokat så att ni tillsammans kan komma fram till en bra lösning som alla parter är nöjda med. Det är otroligt viktigt att en tvist av det här slaget klaras upp så smärtfritt som möjligt för att undvika konkurs eller upplösning av företaget.