Det finns flera sätt att rekrytera ny personal till företaget på, men det är inte alla gånger som man lyckas med en lyckad rekrytering – och när chefspositioner ska fyllas är det extra viktigt att rätt person hamnar på posten, men hur lyckas man med detta?

Det absolut enklaste sättet för ett företag att hitta och sedan tillsätta en chef på är genom vad som kallas en executive search. Men för att göra en sådan krävs en hel del förarbete för att verkligen vaska fram de rätta kandidaterna. Vad Affärsvärlden tipsar om är till exempel att fiska i redan kända vatten, vilka de menar handlar om att leta efter kompetensen där man vet att kompetensen faktiskt finns. Dock innan man börjar med detta är det bra om man fastställer en realistisk kravprofil för personen man söker efter och för att på så vis även fastställa vilka kandidater man ska bortse ifrån. För att lyckas med detta tipsar tidningen Chef om att bestämma sig för en handfull egenskaper man anser är viktigast och också undvika egenskaper som motsäger varandra. Likaså tipsar man om att inte heller lämna den sökande med frågor i själva annonsen, och därför bör man skriva utförligt vad tjänsten handlar om, vilka karriärsmöjligheter som arbetsplatsen erbjuder och vad som utmärker företagets verksamhet i form av produkter och tjänster. Självklart är detta inte allt som ingår i en lyckad rekrytering. Andra saker att tänka genom hela processen är något som Veckans Affärer listat i en enkel checklista med saker att tänka på för att rekrytera rätt.

Tänk på detta för att rekrytera rätt person:

  • checklista med hand som bockar i svarVem behöver ni på företaget? Definiera vilken typ av kompetenser som saknas och fundera ut vilka styrkor och svagheter som finns och hur ni på bästa vis kan komplettera dessa.
  • Vad har du för krav på personen du söker? Sätt upp en bra kravprofil och glöm inte bort att titta på personliga egenskaperna en hel del också.
  • Leta på rätt plats. Se till att leta på rätt medium efter personen du söker, ett tips är till exempel att använda sociala medier och liknande för att hitta en specifik person i en specifik bransch.
  • Är CV:t verkligen så viktigt? Nej, idag är det mer än CV:t som berättar om hur en människa arbetar eller är, så stirra dig inte blind på personernas CV:n.
  • Våga göra tester på dina kandidater. Hur kan du veta om en person talar sanning på intervjun? Genomför ett litet test och se om de verkligen kan vad de påstår i sina papper som skickats in.
  • Vilka kandidater vill du träffa? Korta ner din lista med krav efter ansökningarna du har i din hand, vilka stämmer in mest och har de viktigaste egenskaperna du söker efter? Kalla dessa till intervju.
  • Var smart när du intervjuar. CV och personliga brev har du redan, men vem är personen bakom och hur agerar denne i skarpt läge, ge dem en uppgift att lösa!
  • Är personen verkligen vem denne utger sig för att vara? Kolla referenserna, och välj alltid förre chefen framför kollegan då denne ger mer trovärdig information om kandidaten som yrkesperson.
  • Hittat någon du är extra intresserad av? Bra, se då till att ge en ordentlig introduktion till företaget och hur saker och ting fungerar – för du vet väl att en bra introduktion och hur länge en person väljer att stanna på ett företag har en direkt koppling?