Det finns massor av egenskaper som utmärker en bra chef, frågan är bara om just du eller cheferna å ditt företag har dem. Här skrivs det om chefsrollen, egenskaper och tips som hjälper till att forma en bra chef.

Är du ny chef på jobbet eller är du den som rekryterar nya chefer? För den som är ny i en ledande roll å en arbetsplats kan det vara bra att gå en ledarskapsutbildning, men även för de som är lite mer gamla i game: et. Kolla in exedsse.se ledarskapsutbildningar för att få chefer rätt verktyg att lyckas i sitt arbete.

Led dig själv innan du kan leda andra

Den som är ny som chef måste först hitta sig själv och den man vill och behöver vara som chef för att kunna bli en bra chef. Det handlar om att se gruppen, arbetet som behöver göras och agera på rätt sätt, så att alla mår bra. Oavsett om du blivit introducerad i arbetet redan så måste du den första tiden känna av, presentera dig och lära känna gruppen, personerna och verksamheten, läs mer. Ställ mycket frågor och skriv ner idéer och tankar kring allt från företagskultur till arbetssätt.

Så blir du en bra chef

Det är svårare än man kan tro att bli en bra chef, för det är många saker som ska stämma. I en artikel från Ny Teknik tipsas det om hur du startar din tid som nybliven chef, och där nämns bland annat att du bör lär känna arbetsplatsen, vänja dig vid miljön, skynda långsamt, strukturera upp, ha effektiva möten, nätverka och visa att du bryr dig. Förankra dina idéer, lyft andra och utveckla marknadsföringen, boka in individuella samtal med dina medarbetare.

Egenskaper som en bra chef har

Vilka egenskaper har egentligen en bra chef, kan många undra. Det kanske låter självklart men så enkelt är det inte. Det är mycket som krävs av en chef för att en grupp ska fungera. En bra chef ska bland annat ha dessa egenskaper, enligt en artikel i VA:

  • fokus
  • självförtroende
  • inspiration
  • transparens
  • kommunikation
  • innovation
  • bestämdhet
  • lugn
  • positivitet
  • ansvar