Det finns många i Sverige som tyvärr känner sig hotade på sina arbetsplatser. Det kan vara allt från parkarbetare till sjuksköterskor, väktare och skolpersonal. Det har gjort att säkerhetsmarknaden fått sig ett uppsving.

Personal inom till exempel socialtjänst möter ofta människor med psykiska och drogrelaterade problem, liksom socialt utsatta grupper. Där kan hot och hot om våld förekomma, och många arbetsgivare väljer att köpa personlarm åt sina anställda för att de ska kunna larma om en situation plötsligt blir hotfull.

Säkerheten måste prioriteras

I en artikel i JP.se går det att läsa om hur anställda på socialtjänsten på barn- och ungdomsenheten i Jönköping vittnar om att det inte läggs tillräckligt med resurser på att skydda de anställda, utan att risken för att råka ut för något ökar med mängden känsliga fall. De vill med andra ord att deras säkerhet ska prioriteras, inte minst i hotfulla situationer vid möten och besök.

Parkarbetare måste bära larm

En grupp arbetare som även de stött på hotfulla situationer, om än lite oväntat, går det att läsa om i en artikel i Dagens Nyheter. Det är inget annat är parkarbetare i Stockholm. Det hela började med att en parkarbetare i början av sommaren 2017 blev nerslagen när han städade i Rålambshovsparken i huvudstaden. Sedan dess tvingas all personal på parkenheten i Stockholm att bära personlarm och dessutom arbeta i par – just för att säkerheten ska bli större och tryggheten finnas. Arbetschefen menar att klimatet har blivit kärvare och hårdare, på relativt kort tid:

”Parkarbetare som arbetar för Svevia, som har avtal med Stockholms stad, får utstå allt fler hot från personer som uppehåller sig eller bor i parker och andra allmänna utrymmen…” – Dagens Nyheter

Sedan finns det ännu mer oväntade personer som behöver använda sig av personlarm och till och med tvingats att bo på hemlig ort, och det är ett par som arbetat för tv-profilen Leif-Ivan Karlsson. Mer om det går det att läsa om i Expressen.