På ett företag förekommer det många hemligheter som de anställda inte får prata om. För att vara säker på att de inte gör det bör man skriva avtal mellan sig så att det går att vidta åtgärder om det trots allt skulle inträffa. Sekretess innebär så många olika saker. Läs mer om det här!

Avtal bör upprättas med advokat för att säkerställa att de är korrekta och bevittnade. Det går att upprätta kommersiella avtal hos advokat 24 i en mån du behöver, samt olika sekretessavtal mellan dig och dina anställda eller leverantörer.

Vad kan sekretess inbegripa?

Inom ett företag innebär sekretess mycket om att inte tala om de kunder man har. Det kan också innebära att man inte får dela med sig av känslig information om företaget eller om kunderna. Om vissa saker skulle läcka ut kan de olika parterna få uppleva negativa effekter eller en konkurrens som gör att verksamheten går i graven.

Sekretess inom verksamheter brukar också innebära att man inte får yppa om företaget är på väg att köpa upp ett annat företag, är i takt med att utveckla nya produkter eller kanske bedriver forskning som är mycket hemlighetsstämplad. All typ av konfidentiell information hamnar under begreppet sekretess och det är företaget som bestämmer vad det egentligen innebär.

Ett viktigt avtal

Sekretessavtalen är utan tvekan ett av de vanligaste och viktigaste avtalen som finns, speciellt inom företagsvärlden. Du kan hitta åtskilliga mallar på nätet att använda dig av, men om du vill vara helt säker på att få det korrekt utfört bör du kontakta en advokat som upprättar det åt dig.

Man brukar tala om två typer av sekretessavtal, där det ena är ensidigt och det andra är ömsesidigt. När det är ömsesidigt handlar det om att båda parter inte får yppa information om varandra medan ett ensidigt bara gäller den ena partern.