Att ergonomi och välmående får allt större utrymme i vardagen och på jobbet står klart och allt större fokus läggs på att produkterna vi använder ska vara bra för oss just rent ergonomiskt – men när man tittar närmare kan man också se att i takt med att den ökade användningen av smarta produkter också gör att ergonomiska problem blir allt vanligare.

”Lätt hopkrupen, med huvudet nedåtböjt, axlarna hopdragna och blicken fäst på den lilla mobilen i knät. Eller halvliggande på rygg i soffan, med surfplattan i ena handen uppe i luften och den andra handen svepandes över skärmen. Och så efteråt – en lite bortdomnad arm, värk i tummen, stel nacke. Känns bilden igen?” så skriver man i Svenska Dagbladet om den nya teknikens inverkan på kroppen.

Tidigare har Kostymkille business mobilvi skrivit om hur man i it-branschen nu börjar ta krafttag mot en förbättrad ergonomi för personerna som arbetar inom branschen vilket är något ytterst positivt med tanke på hur snabb den tekniska utvecklingen är – något som gör att varken forskning om ergonomi eller Arbetsmiljöverket hinner med i svängarna. Det rapporterar Svenska Dagbladet som även skriver om hur den digitala revolutionen självklart har många fördelar och då framförallt i arbetslivet eftersom att tekniken ger oss mer flexibilitet i vardagen. Men ser man till det ergonomiska går det dock sämre. Vad som blir allt vanligare för människor som arbetar med den nya tekniken är nämligen en ökning av relaterade skador och problem såsom både Ipadnacke, sms-tumme, mobil- och musarm. Något som är föga förvånande när man ser till hur forskningen på området inte hunnit med i den snabba utvecklingen – vilket man nu alltså uppmärksammat i alla fall inom it-branschen. Och tur är väl det med tanke på att vi i konkreta siffror använder tekniken vi har idag i mer utsträckning än någonsin tidigare.

Så mycket använder vi teknik:

  • Smartphones – varje dag använder vi våra telefoner i 128 minuter och 150 gånger på en dag tittar vi på telefonen.
  • Mobil datatrafik – mellan det tredje kvartalet 2011 till och med det tredje kvartalet 2012 ökade den mobila datatrafiken med 100 procent, vilket är en utveckling som inte bromsats, snarare trappats upp mer i år.
  • Förutspår en ökning – i en rapport som mobilföretaget Eriksson publicerade år 2012 förutspår man en 40 gånger så stor ökning av den mobila datatrafiken via surfplattor inom de kommande sex åren.
  • Vem äger en surfplatta? Enligt siffror från 2012 var det 20 % av svenskarna över 12 år som hade tillgång till någon form av surfplatta, vilket kan mätas mot året innan då det bara var 5 procent som hade det. Och något att reflektera över är att dessa siffror kommer från innan man introducerade surfplattor inom skolan – så vad siffran är idag är utan tvekan långt fler ungdomar än endast 20 procent!