En yrkesgrupp som är extra utsatt för dålig ergonomi på arbetsplatsen är personer som arbetar inom it, och ny forskning visar att stress på jobbet skördar allt fler liv – men det finns sätt att förebygga detta på.

ergonomi ont i rygg MINDREI en artikel i tekniktidningen IDG skriver man att fackföreningar tillsammans med arbetsgivarsidan nu tar krafttag för att förbättra arbetsmiljön för en utsatt bransch, nämligen it-branschen. Och tur är väl det eftersom att ny forskning visar att dålig arbetsmiljö i kombination med stress ökar risken att dö i förtid, något som bland annat Göteborgs Posten skriver om. Så hur ska man du gå till väga för att ändra på detta? Det första steget är främst att identifiera de arbetsmiljöproblem som finns och sedan se över vad man kan göra för att åtgärda dessa. Något som exempelvis är viktigt att titta på främst när det kommer till kontor och branscher, såsom it-branschen, där det förekommer mycket stillasittande om dagarna är hur medarbetarnas arbetsplatser ser ut rent ergonomiskt. Ergonomin är nämligen nyckeln när det kommer till att förebygga en osund och stillasittande vardag genom att exempelvis byta ut de stationära skrivborden mot ett höj och sänkbart skrivbord från Offix eftersom att detta gör att man under dagen kan växla mellan sittande och stående position. Något som Arbetsmiljöverket till exempel skriver är att vi idag är mer medvetna om hur mycket stillasittande faktiskt är dåligt för vår hälsa och när man sitter still under en stor del av sin arbetsdag utan variation mellan att stå och gå så utsätter man sig för en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Och just i branscher där datorn är främsta redskapet, vilket gör en mer bunden till sin arbetsplats, är det därför ytterst viktigt att möjligheten finns att variera sin position mellan sittande och stående – för hälsans skull.

Förbygga ohälsa i it-branschen:

  1. Identifiera arbetsmiljöbovar – se över kontorets ergonomi, är bord och stolar ordentligt inställda? Har medarbetarna korrekta tangentbord, möss och kvalitativa bildskärmar?
  2. Åtgärda problemen – byt ut den kontorsmöbel som inte uppfyller ergonomiska krav, uppdatera bildskärmar och köp in ordentligt ergonomiska skrivbord, möss och musmattor. Se även till att höj- och sänkbara skrivbord finns att tillgå.
  3. Uppmuntra rörlighet – inför exempelvis speciella tider då medarbetarna ska stå och arbeta, ha gemensamma promenader på lunchen eller testa på att hålla i gående möten istället för att sitta i konferensrum.