I dagens digitala samhälle sker utvecklingen i rasande fart och det är viktigt att företagare hänger med om de vill vara konkurrenskraftiga. När företaget expanderar och anställer fler är det viktigt med ett lönesystem som är anpassat efter framtidens behov. Ett bra lönesystem minskar administrationen, skapar en tryggare arbetsmiljö och ser till att lönerna hanteras i enlighet med kollektivavtal och regler.

Att hantera löner är ett mycket tidskrävande arbete. Det är viktigt att det sker på ett korrekt sätt för att undvika dyra straffavgifter, missnöjda medarbetare eller i värsta fall rättsliga processer. Med ett automatiserat lönesystem kan företaget spara både tid och pengar. Systemet säkerställer att all data är korrekt och att arbetet effektiviseras. Här kan du läsa mer om fördelarna med ett pålitligt digitalt lönesystem.

Mindre administration

Professional,Female,Office,Clerk,Searching,Files,And,Paperwork,In,TheMed ett digitalt lönesystem kan företaget dra ner på administrationskostnaderna rejält. Systemet minskar arbetet för lönehantering och frigör tid för annat. Små och medelstora företag i privat sektor kan ha stor nytta av Aditros lönesystem som är en molnbaserad och flexibel tjänst. Systemet använder sig av Automatisering och Artificiell Intelligens (AI) och utvecklas ständigt för framtidens behov. AI bedöms vara en ”definierande framtidsteknologi” och integreras i allt större utsträckning inom olika delar av samhället. För HR- och lönesystem innebär det framför allt att arbetet blir smidigare och effektiviseras samt att datan är korrekt. Aditro arbetar kontinuerligt för att implementera de senaste verktygen inom området. Ett webbaserat lönehanteringssystem organiserar samtliga lönerelaterade uppgifter, inklusive:

  • Antal arbetstimmar
  • Frånvaro, sjukdom och VAB
  • Semester
  • Skatter och arbetsgivaravgifter
  • OB och andra förmåner

Ett smart lönesystem minskar risken för att hantera lönerna fel. Ett misstag i lönehanteringen kan leda till skattebrott som i sin tur leda till en juridisk process eller böter. Med ett bra system är datan korrekt vilken minimerar risken för den här typen av misstag.

Lönehantering enligt kollektivavtal och regler

Graphs,And,Miniature,People.Vid lönehantering måste administratören även ta hänsyn till rådande regelverk och eventuella kollektivavtal. Bland annat måste dataskyddslagen GDPR följas. Aditro lönesystem följer alla riktlinjer för GDPR samt stödjer fler än 120 kollektivavtal. När företaget expanderar och anställer fler är det särskilt viktigt med ett system som stödjer många olika kollektivavtal. Medarbetarna i bolaget har olika uppgifter och därför ibland även olika kollektivavtal. Vissa medarbetare kan vara korttidsanställda och då är det ytterligare regler som måste tas i beaktning. Med ett smart lönesystem integreras nya regler och avtal smidigt i systemet. Arbetsgivaren och löneadministratören slipper hålla koll på nya lagar och inga dyra uppgraderingar behöver köpas till. Istället sköter Aditros lönesystem allt. Det går även att anpassa lönesystemet till ett företags lokala regelverk.

Tryggare arbetsplats

Lönen är för många den viktigaste drivkraften på arbetet. Att få ut sin lön i slutet av månaden är en självklarhet. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen i tid eller om fel summa betalas ut kan det skapa en stor otrygghet bland de anställda. Medarbetarna har rätt till ersättning för utfört arbete och om den inte betalas ut kan det ställa till många problem både för företaget och de anställda. Du som arbetsgivare begår ett avtalsbrott och den anställda kan hamna i en svår ekonomisk sits. Med ett smart lönesystem minskar risken för att det ska bli något fel med betalningen av löner.