Det finns mycket som inkluderas inom ämnet arbetsliv och arbetsmiljö med tillhörande trivsel eller vantrivsel. Inte bara är det viktigt med det fysiskt praktiska som höj och sänkbart skrivbord dessutom krävs en hel del annat. Om detta skriver vi om idag.

 

Klockor shabby chicI en nyligen utkommen artikel i Svenska Dagbladet kan vi läsa om vad som gör jobbet surt för många chefer enligt en ny undersökning. Det är nämligen så att tidningen Chef listat det som gör att chefer känner sig som mest stressade eller osugna att gå till jobbet handlar om främst tidsbrist. Tidsbristen i sig uppkommer av möteshantering, strategiarbete, omvärldsbevakning, vidareutbildning och administration. Sedan när pappershögarna växer både på skrivbordet och digitalt i datorn är stressen och energilösheten ett bistert faktum. En slags arbetsmässig surdeg, som ligger och jäser.

 

Energi, stress och dåligt samvete är vad denna tidsbrist orsakar, som i sin tur gör att vissa chefer känner att de inte är en tillräckligt bra chef. Dessutom är det många som känner att de tvingas arbete övertid just på grund av detta. Kostsamt blir det alltså, både för cheferna i framförallt tid och för företagen som sedan måste kompensera för det arbete som inte blir gjort på grund av att saker inte hinns med. Dessutom tycks det vara så jäkligt att vi i genomsnitt blir avbrutna var elfte minut, då försvinner i sin tur fokus och det tar bara ännu mer tid att få saker slutligt färdiga.

Arbetsmiljön måste bli bättre – enligt lag

 

Men nu är det så att arbetsmiljön enligt lag måste hålla sin inom vissa ramar, arbetsgivare måste förebygga stress på arbetet. Det är en del av Arbetsmiljöverkets nya riktlinjer i den gällande föreskriften som började gälla den 31 mars 2016. Detta är ett resultat av bland annat de allt högre sjukskrivningsantalen, som just har sin grund i arbetsrelaterade sjukdomar med stress och kränkande särbehandling. Mer om detta kan man läsa om i en artikel ibland annat Metro.