Den täta djungeln av företag som kämpar för att hålla kvar sina befintliga kunder och locka nya är ibland mer än vad företag kan mäkta med. Många verksamheter har en avdelning som arbetar dagligen med att just fundera ut nya strategier inom marknadsföring.

Oavsett marknad är konkurrensen i stort sett alltid ett faktum och att hålla sig kvar och slåss om kunderna kan ofta kräva enorm planering och mängder av analyser. I en epok då digital marknadsföring på Google ligger i tiden, är nätet och sociala medier ett vanligt förstahandsval för att nå sina målgrupper.

Att marknadsföra sitt företag online

Ofta lägger stora företag ned miljoner kronor på marknadsföring genom tv-reklam, radioreklam, skyltar och tidningsannonser men de mindre företagen som inte har samma ekonomiska förutsättningar måste hitta andra strategier för att nå sina syften och samtidigt följa lagen om korrekt marknadsföring. Här är nätet en given källa där mycket av marknadsföringen faktiskt kan vara gratis eller åtminstone billigare. Sociala medier och bloggar är perfekta då folk ofta har ett eller flera konton eller följer sina favoritbloggare. Dock gäller vissa regler för reklam hos just dessa medier, som inte alltid är tydliga nog:

 

”Smygreklam i sociala medier är ett växande problem som behöver regleras”, anser Reklamombudsmannen.

Även affiliates och banners är vanligt förekommande såsom SEO-optimering. Många företag samarbetar med andra företag på nätet för att både gynna sig själva och varandra, vilket också blir billigare.

Nyhetsbrev är annars en effektiv metod för marknadsföring online där man som företag samtidigt kan mäta resultat. Viktigt är att använda sig av de trender och marknadsföringskanaler där målgrupperna befinner sig och för att hitta dit kan man t.ex. spana in sina konkurrenters metoder då de fightas om samma kunder.